Kakboken.se

Allergianpassade bak- & kakböcker för alla!

Köp våra böcker här.

För ej inlösta presentkort maila order@omnimedia.se

Kakkreatör - Karolina Tegelaar

Karolina Tegelaar

Karolina Tegelaar är en nytänkande receptkreatör som med sin bakgrund som forskare lyckats arbeta fram en helt ny standard på bakverk utan ägg och mjölk. Senaste projektet var även helt glutenfrittt.

Hon är dotter till två mjölkbönder och växte upp på en liten bondgård i Sjuhäradsbygden i Västra Götaland. Bakning var en av  favoritsysselsättningarna och att vara ute i naturen med kameran den andra.

I tonåren blev hon känslig mot flera födoämnen och när hon några år senare uteslöt alla animaliska produkter på grund av IBS påbörjade hon arbetet med att ta fram riktigt bra recept på äggfria och mjölkfria bakverk. Kvalitén på de recept som fanns tillgängliga på marknaden levde inte upp till en standard som hon ansåg var acceptabel.

Tack vare metodisk noggrannhet och en forskares tillvägagångssätt har hon sedan 2011 gett ut flera bakböcker och hela tiden utvecklat recept och bilder till det bättre.

Idag är Karolina vegan,  utbildad biolog och doktorand i etologi. Genom att tänka i nya banor, bortse från alla gamla baknormer och fokusera på utmaningen det innebär att baka utan de ingredienser som utesluts har nya revolutionerande tekniker och recept kunnat utvecklas i hennes kök.

Grundprinciper i receptframtagning

Allt har en funktion, äkthet är normativt, inget är oersättligt.

Oberoende från sponsorer - kvalité och perfektion i första rummet!

Varken Karolina, Kakboken.se eller förlaget Kakafoni HB arbetar med sponsorer. Det har varit en viktig och orubblig princip som vi haft med oss sedan starten. Våra recept och de ingredienser som rekommenderas görs så uteslutande baserat på dess kvalité. Något vi säger med stolthet och som är en garanti till våra kunder.

© Kakafoni HB, kakboken.se